Luận Án Tiến Sĩ Phụ Nữ Làm Mẹ Đơn Thân Ở Nông Thôn Bắc Trung Bộ - Chân Dung Xã Hội Và Thực Tiến Sinh Kế

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Apr 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phụ Nữ Làm Mẹ Đơn Thân Ở Nông Thôn Bắc Trung Bộ - Chân Dung Xã Hội Và Thực Tiến Sinh Kế
  Nhận diện được những đặc điểm làm nên chân dung xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ. - Làm rõ được quá trình tạo dựng, phát triển sinh kế của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ. - Khái quát được một số quan điểm lý thuyết nhằm mở rộng sự hiểu biết đối với nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân. - Nêu lên một số hàm ý về mặt chính sách để góp phần cải thiện đời sống của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân trên phương diện sinh kế.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Anh PGS. TS. Vũ Mạnh Lợi
  • Tác giả: Võ Thị Cẩm Ly
  • Số trang: 238
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60955
  https://drive.google.com/uc?id=1BIEznF8hzVrKGHacSCCVH8XUdG-sJnl2
   

Share This Page