Luận Văn Thạc Sĩ Phụ Thuộc Đa Trị Trong Mô Hình Dữ Liệu Dạng Khối

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by kimcuong230797, Jun 20, 2019.

 1. [​IMG]
  Phụ Thuộc Đa Trị Trong Mô Hình Dữ Liệu Dạng Khối
  Để có được một hệ thống cơ sở dữ liệu tốt, người ta thường sử dụng các mô hình dữ liệu phù hợp đã được sử dụng trong các hệ thống cơ sở dữ liệu như: Mô hình thực thể - liên kết, mô hình phân cấp, mô hình hướng đối tượng, mô hình mạng, mô hình quan hệ và mô hình dữ liệu datalog. Có ba mô hình dữ liệu trong số các mô hình được nêu tên, thường được sử dụng là mô hình quan hệ, mô hình phân cấp và mô hình mạng. Trong số này, mô hình quan hệ đặc biệt được chú trọng. Mô hình quan hệ được E.Codd đề xuất vào năm 1970. Tuy nhiên, các quan hệ có cấu trúc phẳng (tuyến tính) và vì thế mô hình này chưa đủ đáp ứng cho các ứng dụng phức tạp hay các cơ sở dữ liệu cấu trúc phi tuyến tính, …
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Khoa học máy tính
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Đình Thắng, TS. Trần Minh Tuyến
  • Tác giả: Nguyễn Trường Giang
  • Số trang: 62
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2018
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-14934
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 20, 2019

Share This Page