Luận Văn Thạc Sĩ Phụ Thuộc Hàm Xấp Xỉ Kiểu Tương Quan Hàm Số Và Ứng Dụng Để Phát Hiện Phần Tử Ngoại Lai

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by nhandanglv123, Jun 20, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phụ Thuộc Hàm Xấp Xỉ Kiểu Tương Quan Hàm Số Và Ứng Dụng Để Phát Hiện Phần Tử Ngoại Lai
  Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một trong lĩnh vực được tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), nhằm giải quyết các bài toán quản lý, tìm kiếm thông tin trong những hệ thống lớn, đa dạng, phức tạp cho nhiều người sử dụng trên máy tính điện tử. Mô hình dữ liệu quan hệ đặt trọng điểm hàng đầu không phải là khai thác các tiềm năng của máy mà sự mô tả trực quan dữ liệu theo quan điểm của người dùng, cung cấp một mô hình dữ liệu đơn giản, trong sáng, chặt chẽ, dễ hiểu và tạo khả năng tự động hoá thiết kế CSDL quan hệ. Có thể nói lý thuyết thiết kế và cài đặt CSDL, nhất là mô hình dữ liệu quan hệ, đặc biệt là mối tương quan giữa các dữ liệu, tiêu biểu như phụ thuộc hàm đã phát triển ở mức độ cao và đạt được những kết quả sâu sắc.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Khoa học máy tính
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Phùng
  • Tác giả: Nguyễn Lê Hồng Nhật
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2018
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-14933
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page