Luận Án Tiến Sĩ Phương Pháp Biểu Diễn Tri Thức Theo Cách Tiếp Cận Đại Số

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by admin, Mar 26, 2023.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-26_11-35-27.png
  Tiếp cận đại số là phương pháp biểu diễn chặt chẽ về mặt lý luận. Phương pháp này là cơ sở khoa học cho việc thiết kế các hệ cơ sở tri thức và phương pháp suy luận để giải quyết các vấn đề trong hệ thống. Kết quả của việc tiếp cận đại số cho ta một công cụ toán học để biểu diễn, lập luận và chứng minh các tính chất một cách chặt chẽ và chuẩn mực. Trong luận án này, chúng tôi sẽ xây dựng các mô hình tri thức theo tiếp cận đại số. Các mô hình tri thức này có thể biểu diễn các dạng tri thức khác nhau, phổ biến trong thực tế. Cấu trúc các mô hình gồm các thành phần tri thức, như thành phần khái niệm, tri thức quan hệ, tri thức toán tử, các luật suy diễn. Các mô hình được xây dựng trong luận án gồm: mô hình biểu diễn tri thức quan hệ (Rela-model), mô hình biểu diễn tri thức toán tử (Ops-model), mô hình biểu diễn sự kết hợp tri thức quan hệ và toán tử (Rela-Ops model). Các thành phần trong mô hình là những tập hợp có cấu trúc và các tính chất nhất định. Thông qua cấu trúc của mô hình tri thức, chúng tôi cũng nghiên cứu và mô hình hóa các lớp vấn đề (bài toán) của miền tri thức. Các thuật giải suy luận để giải quyết các lớp vấn đề được nghiên cứu dựa trên cấu trúc của mô hình tri thức. Các thuật giải này cũng được chứng minh về tính hữu hạn và tính hiệu quả.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành khoa học máy tính
  • Mã số: 62 48 01 01
  • Tác giả: Nguyễn Đình Hiển
  • Hướng dẫn: Trần Văn Lăng, Phạm Thế Bảo
  • 128 Trang
  • File PDF-TRUE
  • ĐH Công Nghệ Thông Tin 2020
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1aWDTeYCbt0sK7_qd_kjQX4E6AcX4VknG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page