Luận Văn Thạc Sĩ Phương Pháp Đánh Giá Lựa Chọn Thông Tin Và Ứng Dụng Trong Xử Lý Tổ Hợp Số Liệu Địa Vật Lý

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandanglv123, Jun 5, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phương Pháp Đánh Giá Lựa Chọn Thông Tin Và Ứng Dụng Trong Xử Lý Tổ Hợp Số Liệu Địa Vật Lý
  Trên cơ sở tìm hiểu các phương pháp đánh giá, lựa chọn thông tin trong xử lý tổ hợp số liệu vật lý, tiến hành xử lí-phân tích trên các tài liệu thực tế luận văn đã đánh giá, lựa chọn thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng trong xử lí số liệu, góp phần nâng cao chất lượng, độ tin cậy của các kết quả phân tích, giải thích tài liệu địa vật lý.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Võ Thanh Quỳnh
  • Tác giả: Nguyễn Phương Thảo
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88591
  https://drive.google.com/uc?id=1NaItAbuxDOnoAZi2bM09ots3g0AdFBkj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page