Luận Văn Thạc Sĩ Phương Pháp Quy Nạp Và Vai Trò Của Nó Trong Nhận Thức Khoa Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by anhsieuno, Apr 2, 2019.

 1. anhsieuno

  anhsieuno Member

  [​IMG]
  Nhân loại đã bước qua thiên niên kỷ thứ hai và đang ở vào những năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba, một thiên niên kỷ mới với bao biến đổi mạnh mẽ mang tính chất toàn cầu trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế chính trị, tư tưởng đến văn hoá, khoa học, kỹ thuật, công nghệ; từ cuộc sống gia đình cho đến các thể chế xã hội và môi trường sống của con người. Chính sự vận động và phát triển của xã hội ngày càng phong phú, đa dạng và phức tạp đó đòi hỏi con người phải tìm hiểu một cách sâu sắc, nhằm làm sáng tỏ những quy luật của sự vận động và phát triển của nó. Sự vận động không ngừng của thực tiễn xã hội phá vỡ chân lý sáo mòn, những đồ thức luận máy móc, buộc phải điều chỉnh thường xuyên cách tiếp cận đối với nhiều vấn đề thực tiễn mới
  • Luận văn thạc sĩ Triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Gia Thơ
  • Tác giả: Đặng Thị Huệ
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1069295&sp=T&sp=4&suite=def
   
  Last edited by a moderator: Apr 2, 2019

Share This Page