Luận Văn Thạc Sĩ Phương Pháp Thực Nghiệm Để Xác Định Quang Thông Của Các Nguồn Sáng Bất Đối Xứng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by nhandanglv123, May 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phương Pháp Thực Nghiệm Để Xác Định Quang Thông Của Các Nguồn Sáng Bất Đối Xứng
  Trong luận văn này, nguồn sáng bất đối xứng được hiểu là các bộ đèn có trường sáng phân bố bất đối xứng trong không gian: Quang thông trong hệ thồng các đại lượng trắc quang; Phương pháp đo quang thông của nguồn sáng bằng cầu tích phân (hay đo quang thông bằng phương pháp độ rọi); Đo quang thông của các nguồn sáng có trƣờng sáng bất đối xứng Kết luận, kiến nghị và phụ lục. Toàn bộ kết quả của luận văn đều được thực hiện tại phòng thí nghiệm vật lý và kỹ thuật ánh sáng, viện vật lý kỹ thuật, trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quang học
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Hải Hưng
  • Tác giả: Nguyên Xuân Hoàng
  • Số trang: 96
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2013
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74566
  https://drive.google.com/uc?id=1RlSi8qCtXmnOA63RWPrIY5gzwydVDwPC
   

Share This Page