Luận Văn Thạc Sĩ Phương Pháp Trích Chọn Đặc Trưng Cho Bài Toán Nhận Dạng Chữ Nôm

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phương Pháp Trích Chọn Đặc Trưng Cho Bài Toán Nhận Dạng Chữ Nôm
  Với nội dung luận văn này tác giả đã tổng hợp một số phương pháp nhận dạng chữ tượng hình và một số phương pháp trích chọn đặc trưng trên chữ tượng hình. Trình bày phương pháp lấy khung xương ảnh bằng mạng nơ – ron xung kép (Pulse Coupled Neural Network [15]); Trình bày phương pháp lấy giả khung bằng các phép toán logic; Trình bày phương pháp lấy histogram của khung xương và giả khung ảnh chữ Nôm; Trình bày phương pháp mã hóa histogram thành chuỗi mã (chuỗi đặc trưng); Ứng dụng phương pháp String edit-distance [11] để huấn luyện và nhận dạng chữ Nôm dựa trên chuỗi đặc trưng thu được. Phương pháp String edit-distance tác giả sử dụng tuy không mới, đã có bài báo xuất bản về ứng dụng phương pháp này để nhận dạng chữ Trung Quốc.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bình
  • Tác giả: Nguyễn Triệu Tuấn
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1046022
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2017

Share This Page