Luận Án Tiến Sĩ Phương Pháp Xây Dựng Và Tính Chỉ Số Tổng Hợp Đánh Giá Chất Lượng Cuộc Sống Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  - Đóng góp cơ sở lý luận về nghiên cứu và đo lường khái niệm chất lượng cuộc sống ở Việt Nam theo cách tiếp cận năng lực kết hợp với cách tiếp cận hạnh phúc chủ quan. Từ đó, xác định khái niệm chất lượng cuộc sống ở Việt Nam là: “mức độ đáp ứng các nhu cầu về điều kiện sống khách quan của con người trong mối liên hệ với các cảm nhận của cá nhân về sự hạnh phúc chủ quan”.
  - Làm rõ khái niệm chất lượng cuộc sống phù hợp với bối cảnh Việt Nam, từ đó xác định cấu trúc của khái niệm gồm 11 thành phần. Trong đó, chất lượng cuộc sống khách quan được xác định qua 10 thành phần: (1) điều kiện kinh tế, (2) điều kiện nhà ở và cơ sở hạ tầng căn bản, (3) giáo dục, (4) y tế, (5) quan hệ gia đình; (6) tham gia sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động vui chơi giải trí, (7) môi trường, (8) an ninh, an toàn xã hội, (9) quản trị, và (10) quyền chính trị; chất lượng cuộc sống chủ quan được xác định qua thành phần (11) sự hài lòng với cuộc sống.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Thu
  • Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Mai
  • Số trang: 177
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc Dân 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=32885
   

Share This Page