Luận Văn Thạc Sĩ Phương Thức Lãnh Đạo Của Tỉnh Ủy Đối Với Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Phát Triển' started by quanh.bv, Dec 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-11_0-12-11.png
  Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. HĐND bầu ra Ủy ban nhân dân (UBND) và thực hiện quyền giám sát với Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, giám sát việc thi hành pháp luật và nghị quyết của HĐND đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang và công dân địa phương.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị phát triển
  • Người hướng dẫn: PGS, TS.Lưu Văn An
  • Tác giả: Khuất Thị Mỹ Nga
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2016
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2875
  https://drive.google.com/uc?id=1c9dDtHUa7jQkOvaJXf-1gdj3kCBnqC9c
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page