Luận Án Tiến Sĩ Quan Điểm Của John Stuart Mill Về Tự Do Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Việc Thực Hiện Quyền Con Người

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 1, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quan Điểm Của John Stuart Mill Về Tự Do Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Việc Thực Hiện Quyền Con Người Ở Việt Nam Hiện Nay
  Luận án góp phần luận chứng những điều kiện lịch sử và tiền đề lý luận hình thành quan điểm về tự do trong triết học của J.S.Mill; quá trình hình thành quan điểm tự do trong triết học của J.S.Mill. Qua đó, luận án đã góp phần luận chứng tư tưởng tự do trong triết học của ông được dựa trên triết học lý thuyết của ông: thế giới quan duy nghiệm duy cảm nằm trong trào lưu triết học duy nghiệm duy cảm Anh và thuyết đạo đức học vị lợi. Luận án đã luận giải những nội dung cơ bản về tự do trong triết học của J.S.Mill. Cụ thể, quan điểm của J.S.Mill về các quyền tự do dân sự (quyền tự do cá nhân) và quan điểm của J.S.Mill về các quyền và tự do dân chủ về chính trị. Luận án còn luận giải được những quan điểm của J.S.Mill về cơ chế thực hiện quyền con người như chính thể lý tưởng, hình thức thực hiện dân chủ.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Hữu Toàn; PGS.TS. Tường Duy Kiên
  • Tác giả: Nguyễn Thị Xiêm
  • Số trang: 205
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=34396
  https://drive.google.com/uc?id=1gAwrOldTBsgpPpkvNAZO8t6CfBiV4Qsj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page