Luận Văn Thạc Sĩ Quan Điểm Của Thomas L.Friedman Về Toàn Cầu Hoá Và Ý Nghĩa Đối Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 18, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-18_11-55-28.png
  Trong những thập kỷ gần đây, quá trình toàn cầu hoá có sự gia tăng mạnh mẽ gắn liền với sự phát triển của khoa học, công nghệ. Qúa trình này thể hiện không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà cả trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, tài chính, đầu tư cũng như các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường với các hình thức đa dạng và mức độ khác nhau. Toàn cầu hoá tạo ra những quan hệ gắn bó, sự tuỳ thuộc lẫn nhau và những tác động qua lại hết sức nhanh nhạy giữa các quốc gia. Thông qua quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá tạo ra những lợi thế thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, đầy mạnh giao lưu kinh tế giữ các nước, góp phần khai thác tối đa lợi thế so sánh của các nước tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Nguyễn Đức Luận
  • Tác giả: Đàm Thị Minh Nguyệt
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6814
  https://drive.google.com/uc?id=1yrjI4KTPyaeMHfs-BxZia9nnZmiL1Vqf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page