Luận Văn Thạc Sĩ Quan Điểm Lịch Sử, Cụ Thể Với Vấn Đề Thực Hiện Công Bằng Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_15-33-43.png
  Chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế một cách văn minh, với những hoạt động sinh lợi thực sự và được pháp luật kiểm soát chặt chẽ, có lợi cho quốc kế dân sinh. Nền kinh tế thị trường không tự động bảo đảm công bằng xã hội. Do đó, đòi hỏi phải có những điều tiết xã hội thông qua Nhà nước để phân phối lại những kết quả hoạt động kinh tế theo hướng bảo đảm công bằng xã hội ở mức cần thiết tối thiểu.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Đoàn Thế Hùng
  • Tác giả: Trần Trọng Quỳnh
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2014
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21245
  https://drive.google.com/file/d/135Ea59VeEiyBp25zAb1vayOcXfChWT9K
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page