Luận Văn Thạc Sĩ Quan Điểm Tự Do Trong Triết Học Hiện Sinh - Giá Trị Và Hạn Chế

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Dec 31, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-31_15-3-0.png
  Triết học phương Tây hiện đại ngoài mácxít ra đời từ khoảng cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX tạo thành một giai đoạn mới trong tiến trình lịch sử triết học thế giới. Cho đến nay, không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của nó vào kho tàng tri thức của nhân loại. Do đó, tìm hiểu, nghiên cứu triết học phương Tây hiện đại ngoài mác xít là cần thiết, quan trọng nhằm phát triển trình độ tư duy lí luận và nâng cao năng lực nhận thức của con người, hơn thế nữa là chắt lọc những giá trị văn hoá của nhân loại.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
  • Tác giả: Phan Thị Vân Trinh
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44804
  https://drive.google.com/file/d/1JL7D5ejyq890fEuBBW1exBP6qV4HDqxW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page