Luận Văn Thạc Sĩ Quan Hệ Công Chúng Của Các Trường Đại Học Ở Đà Nẵng Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Jan 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-30_11-52-39.png
  Quan Hệ Công Chúng Của Các Trường Đại Học Ở Đà Nẵng Hiện Nay (Khảo Sát Tại Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại Học Duy Tân Từ Tháng 1 Năm 2014 Đến Tháng 6 Năm 2015)
  Luận văn Hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận về QHCC của các trường ĐH; Trình bày thực trạng QHCC của các trường ĐH ở Đà Nẵng hiện nay; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường QHCC của các trường ĐH ở Đà Nẵng nhằm kết nối hiệu quả với các nhóm công chúng và quảng bá thương hiệu, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Lưu Văn An
  • Tác giả: Lê Thị Hải Vân
  • Số trang: 146
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2015
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2391
  https://drive.google.com/uc?id=1A0x-oOCT751dpwsVa7Pv2GXyBUYC_DyD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page