Luận Văn Thạc Sĩ Quan Hệ Giữa Con Người Và Tự Nhiên Trong Biện Chứng Của Tự Nhiên Của Ph.Ăngghen Và Vận Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_15-3-17.png
  Quan Hệ Giữa Con Người Và Tự Nhiên Trong Biện Chứng Của Tự Nhiên Của Ph.Ăngghen Và Vận Dụng Vào Xây Dựng Thành Phố Môi Trường Ở Đà Nẵng Hiện Nay
  Vấn đề môi trường, phát triển và bảo vệ môi trường hiện nay, đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Đà Nẵng là thành phố trẻ đang trên đà phát triển nhanh và hướng tới sự phát triển bền vững. Mục đích hướng tới của thành phố miền Trung này là phát triển thành phố môi trường, thành phố đáng sống. Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đang trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế trên tinh thần phát triển bền vững. Chính vì vậy, việc phát triển xã hội và bảo vệ môi trường là hai vấn đề quan trọng.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Hồng Lưu
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Nga
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2014
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21239
  https://drive.google.com/file/d/1ZJQaIfAOdq2ATdhnNorU2sv4LeJKhPrc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page