Luận Án Tiến Sĩ Quan Hệ Lao Động Trong Doanh Nghiệp May Trên Địa Bàn Hưng Yên Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Apr 20, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quan Hệ Lao Động Trong Doanh Nghiệp May Trên Địa Bàn Hưng Yên Hiện Nay
  Mặc dù nghiên cứu về quan hệ lao động trong doanh nghiệp không phải là một vấn đề hoàn toàn mới mẻ trên thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện luận án có những đóng góp nhất định về mặt lý luận và thực tiễn. Những đóng góp mới của luận án thể hiện ở những điểm sau: - Thứ nhất, tính mới của luận án được thể hiện ở việc luận án làm rõ khái niệm quan hệ lao động. Mặc dù đây là khái niệm đã được các công trình nghiên cứu đi trước đề cập. Nhưng trong luận án, khái niệm quan hệ lao động xét từ trên cách tiếp cận Xã hội học được khẳng định là quan hệ xã hội. Quan hệ lao động trong nghiên cứu được phân thành các tương tác trong những hoạt động chính của doanh nghiệp như: tuyển dụng, sử dụng lao động, trả tiền lương và phúc lợi và bảo hiểm xã hội. Trong đó quan hệ lao động dựa trên cơ sở là pháp luật nhà nước. Hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp có vai trò trung gian thúc đẩy mối quan hệ lao động tích cực, hài hòa. - Thứ hai, tính mới của luận án được thể hiện ở vận dụng lý thuyết trong nghiên cứu về quan hệ lao động. Luận án đã vận dụng tương đối tổng hợp các lý thuyết trong nghiên cứu về quan hệ lao động. Đó là tiếp cận từ lý thuyết vốn xã hội, lý thuyết xung đột, lý thuyết hệ thống và tiếp cận từ quan điểm của Andre’ Petit về mô hình ảnh hưởng qua lại trong hệ thống quan hệ lao động...
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà
  • Tác giả: Vũ Thị Bích Ngọc
  • Số trang: 241
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65577
  https://drive.google.com/uc?id=1LJanbeUI2nxu1nJ6yPTVDwR2mqWXmoTb
   

Share This Page