Luận Văn Thạc Sĩ Quan Hệ Mỹ - Cu Ba Giai Đoạn 2009-2020

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế' started by nhandanglv123, Jan 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Quan Hệ Mỹ - Cu Ba Giai Đoạn 2009-2020
  Quan hệ Mỹ - Cu Ba là mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, khác biệt về chế độ chính trị, tầm cỡ quốc gia và trình độ phát triển. Mỹ và Cu Ba có lịch sử quan hệ đối đầu, căng thẳng từ đầu thập niên 1960 khi Mỹ ban hành hàng loạt lệnh cấm vận chống Cu Ba trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh. Mối quan hệ giữa hai quốc gia tiếp tục căng thẳng trong suốt hai thập niên đầu của thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh. Kể từ khi Tổng thống Obama lên nắm quyền năm 2009, Chính quyền Mỹ đã có những thay đổi trong chính sách với Cu Ba, trong đó có việc nới lỏng lệnh cấm vận kinh tế, cải thiện quan hệ với Cu Ba và tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Quan hệ quốc tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Tác giả: Phan Thị Bích Ngọc
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/100933
  https://drive.google.com/uc?id=12nKFO-eMSAlA7H1dW9Wfu6E3x9rADqq4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page