Luận Văn Thạc Sĩ Quan Hệ Trung Quốc - Philippines Giai Đoạn 2010 - 2019

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế' started by nhandanglv123, Jan 24, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Quan Hệ Trung Quốc - Philippines Giai Đoạn 2010 - 2019
  Luận văn đã làm rõ được những nhân tố chính tác động đến quan hệ Trung Quốc - Philippines giai đoạn 2010 - 2019, bao gồm: Tình hình thế giới, khu vực; quan hệ hai nước trước năm 2010; tình hình nội bộ của Trung Quốc và Philippines (là những nhân tố chính mang tính quyết định), đặc biệt là sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte so với Chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Benigno Aquino III. Trong đó, Chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte đã thực thi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, cân bằng lợi ích giữa các nước lớn, có những tuyên bố cứng rắn trong quan hệ với Mỹ; cải thiện quan hệ và không ngừng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Quan hệ quốc tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Việt Thái
  • Tác giả: Nguyễn Thành Trung
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/94943
  https://drive.google.com/uc?id=1Cqmuap2Nyf0jKjsby222y8OgCNW-awXp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page