Luận Văn Thạc Sĩ Quan Hệ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Với Cộng Hòa Pháp Những Năm 1945-1947

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử Việt Nam' started by quanh.bv, Aug 25, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-8-25_11-34-27.png
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là quan hệ Việt Nam DCCH với CH Pháp những năm 1945-1947. Trong khuôn khổ, phạm vi cho phép, tác giả tiếp cận mối quan hệ giữa hai bên trên lĩnh vực đối ngoại, những vấn đề lịch sử đặt ra trong quan hệ Việt Nam DCCH với CH Pháp giai đoạn 1945-1947, những trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam DCCH với Chính phủ CH Pháp, những tiếp xúc giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại diện Chính phủ CH Pháp tại Pháp và tại Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ lịch sử
  • Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
  • Người hướng dẫn: TS. Ngô Chơn Tuệ
  • Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2020
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/21503
  https://drive.google.com/uc?id=1P_6crfcVTwz2l-qwwAFs3X2UyCUIuZ03
   

Share This Page