Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by quanh.bv, Jan 24, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Nhà Nước Về Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay
  Báo chí với vai trò phục vụ chế độ, phục vụ nhân dân, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội nên khi xã hội có những bước chuyển đổi sâu sắc thì báo chí cũng có sự chuyển đổi. Báo chí nước ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, đồng thời là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân. Công cuộc đổi mới của đất nước đã được Đại hội VI (năm 1986) của Đảng đề ra và cũng từ đó, báo chí bước vào giai đoạn mới, phản ánh một cách đa chiều với xu thế ủng hộ công cuộc đổi mới
  • Luận án tiến sĩ Quản lý công
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS, Nguyễn Hữu Khiển, GS. TS, Tạ Ngọc Tấn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mai Anh
  • Số trang: 233
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2015
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/quan-lý-nha-nuoc-ve-bao-chi-o-viet-nam-hien-nay-53699.html

   
  Last edited by a moderator: Jan 24, 2017

Share This Page