Luận Văn Tốt Nghiệp Quản Lý Các Điểm Dịch Vụ Biểu Diễn Ca Vũ Kịch Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Châu Á Học' started by nhandanglv123, Jun 7, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Các Điểm Dịch Vụ Biểu Diễn Ca Vũ Kịch Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh - Thực Trạng Và Giải Pháp
  Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá, và hiện đại hoá tất yếu phải kéo theo đô thị hoá. Đó là một trong ba khâu trong cùng cái trục công nghiệp hoá. Đô thị bao giờ cũng là trung tâm chính trị, thương mại, khoa học, giáo dục, đào tạo, văn chương, nghệ thuật và truyền thông đại chúng. Là cửa ngõ giao dịch và giao lưu của quốc gia hay địa phương. Do đặt trưng đó, đô thị tiêu biểu cho trình độ dân trí, tài năng sáng tạo, khuynh hướng thẩm mỹ, phong cách sinh hoạt, phương thức ứng xử và giao tiếp... cho cộng đồng dân cư của đất nước. Bên cạnh bộ mặt tiêu biểu của ấy đô thị, cũng là nơi sản sinh ra nhiều tệ nạn xã hội, bởi nhiều thành phần dân cư cùng quần tụ trên một địa bàn.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Văn hóa Đông Nam Á
  • Người hướng dẫn: Lâm Quang Trực
  • Tác giả: Nguyễn Văn Phóng
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Mở Tp. HCM 2004
  Link Download
  http://thuvien.ou.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=23197
   

Share This Page