Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Cấp Nước Các Đô Thị Tỉnh Bình Thuận Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Jan 12, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Quản lý cấp nước đô thị phục vụ mục tiêu cấp nước an toàn, đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước sạch cho các đô thị tỉnh Bình Thuận.
  2. Quản lý cấp nước đô thị tỉnh Bình Thuận là quá trình chịu sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
  3. Cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Bình Thuận quản lý hoạt động cấp nước đô thị, tạo lập môi trường, định hướng, điều tiết, tổ chức, thúc đẩy sự phát triển cấp nước bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất; trong đó, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung
  • Tác giả: Châu Thanh Hùng
  • Số trang: 190
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=34356
  https://drive.google.com/uc?id=1A8es8upFGni138bV2BdrCSgVb0kraCEa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page