Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Trong Các Đô Thị Loại I Vùng Trung Du Miền Núi Bắc Bộ Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Apr 5, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Trong Các Đô Thị Loại I Vùng Trung Du Miền Núi Bắc Bộ Việt Nam - Lấy Thành Phố Thái Nguyên Là Địa Bàn Nghiên Cứu Áp Dụng
  1. Đã hệ thống hoá, nghiên cứu xu hướng quản lý tổng hợp “Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi, bảo vệ tài nguyên”, đây chính là quan điểm 3R - 4R - 5R mà các nước tiên tiến đã áp dụng, từ đó đề xuất giải pháp 3R trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị loại I vùng trung du miền núi Bắc bộ.
  2. Quản lý theo khu vực đã được Nghiên cứu sinh đề xuất dựa trên các cơ sở khoa học như: đặc điểm của đô thị đang trong quá trình phát triển với những khác biệt về kinh tế, dịch vụ, địa hình, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trên cơ sở nghiên cứu công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị vùng trung du miền núi Bắc bộ, Nghiên cứu sinh đề xuất 4 nguyên tắc, 3 khu vực, 4 mô hình quản lý gồm: mô hình công ty môi trường kết hợp với Uỷ ban nhân dân phường (ở nơi không có điểm tập kết); mô hình Công - Tư kết hợp; mô hình công ty môi trường kết hợp với phường xã (ở nơi dân cư thưa, xa, có điểm tập kết); mô hình xã hội hóa hoàn toàn và đề xuất công nghệ xử lý gắn với 3 khu vực quản lý;
  • Luận án tiến sĩ Quản lý Đô thị
  • Chuyên ngành Quản lý Đô thị và Công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Vinh
  • Tác giả: Nguyễn Huy Quang
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=28514

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page