Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Cho Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Huyện Núi Thành

Discussion in 'Chuyên Ngành Phát Triển Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 3, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-3_2-30-12.png
  Vốn là yếu tố quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn ngân sách và sử dụng nguồn vốn ngân sách luôn là đề tài quan tâm của xã hội. Trong những năm gần đây, vốn ngân sách nhà nước tăng mạnh hàng năm, nhất là nguồn vốn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản. Nó có vai trò hết sức to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia, mỗi ngành, mỗi địa phương, và là nền tảng của tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Trong thời gian tới, nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản nói chung và trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nói riêng ngày càng lớn, trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước cho nhu cầu đó lại có hạn thì việc quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản nhằm chống thất thoát, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế Phát triển
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thế Giới
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiểm
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2011
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47358
  https://drive.google.com/file/d/1Hq6vTeWcW8gtq_gpRdJAgDeZFmA8nTid
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page