Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Tại Chi Cục Văn Thư - Lưu Trữ Thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Phú Thọ

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Sep 29, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-29_14-47-0.png
  Chi ngân sách nhà nước là một bộ phận quan trọng cấu thành cán cân ngân sách của mỗi quốc gia. Chi ngân sách nhà nước không chỉ nuôi dưỡng bộ máy hành chính Nhà nước hoạt động mà còn có tác dụng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Một quốc gia sử dụng quỹ ngân sách nhà nước để chi tiêu hiệu quả sẽ là động lực để đất nước phát triển. Ngược lại, các quốc gia chi tiêu ngân sách không hợp lý, thiếu hiệu quả sẽ gây ra bội chi ngân sách và áp lực trả nợ cho thế hệ sau.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Đặng Anh Tuấn
  • Tác giả: Hoàng Thị Thanh Huyền
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/14554
  https://drive.google.com/file/d/1vUuJPznnBYLbi5fDhsY_Uu0_kOk_LMW3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page