Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chi Ngân Sách Xã Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Chi Ngân Sách Xã Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
  Xã, phường, thị trấn (gọi chung là đơn vị hành chính cấp cơ sở) đã tồn tại và phát triển theo suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Theo Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính, đơn vị hành chính Xã gồm có xã, thị trấn là đơn vị hành chính dưới huyện và phường là đơn vị hành chính dưới quận. Tính đến ngày 24 tháng 7 năm 2017, Việt Nam có 11.165 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1.504 phường, 594 thị trấn và 9.067 xã (theo Báo cáo số liệu tổng hợp mạng lưới Điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội). Có thể nói xã có vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ hết sức quan trọng.Nơi đây thể hiện rõ nhất mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và trực tiếp tổ chức triển khai, chỉ đạo, biến mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.Chính quyền cấp xã là đơn vị quản lý hành chính Nhà nước cấp cơ sở, chịu trách nhiệm một cách toàn diện trước Đảng, Nhà nước và nhân dân địa phương trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng...
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào
  • Tác giả: Phùng Thị Bích Thủy
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5660
   

Share This Page