Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chi Thường Xuyên Tại Bệnh Viện Sản - Nhi Tỉnh Bắc Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by kimcuong230797, Oct 12, 2019 at 9:39 AM.

 1. kimcuong230797

  kimcuong230797 Member

  [​IMG]
  Con người là nhân tố quyết định đến sự phát triển của quốc gia vì con người là chủ thể sáng tạo ra mọi nguồn của cải và tinh thần của chính quốc gia đó. Song, đối với mỗi con người cụ thể thì sức khoẻ lại là yếu tố quyết định đến mọi mặt hoạt động trong đời sống. Chăm lo phát triển nguồn lực con người và thực hiện công bằng xã hội là một trong những vấn đề cốt lõi để Việt Nam có thể thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chiến lược con người có thể được coi là chiến lược hàng đầu của các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong đó, sức khoẻ con người đang là tài sản quý giá nhất, là nguồn lực cần thiết có vai trò quyết định đối với sự đi lên và phát triển kinh tế của đất nước. Đảng ta đã khẳng định: “Sức khỏe không chỉ là tài sản của mỗi người, mỗi quốc gia mà còn là tài sản của nhân loại”. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội là rất quan trọng và cần thiết.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hồng Yến
  • Tác giả: Nguyễn Thu Hà
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ai-benh-vien-san-nhi-tinh-bac-ninh-73765.html
  https://drive.google.com/uc?id=1Fc1LTsMbZoeyABd8JK5zy5Htyan5UuAv
   
  Last edited by a moderator: Oct 12, 2019 at 10:46 AM

Share This Page