Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chi Thường Xuyên Tại Kho Bạc Nhà Nước Phú Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Feb 23, 2021 at 2:46 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Ngân sách Nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của đất nước. NSNN là điều kiện quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, NSNN cũng là công cụ quan trọng của Nhà nước để quản lý – điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu của Nhà nước thông qua việc phân phối tổng thu nhập quốc dân. Ở Việt Nam, uật Ngân sách quy định ngân sách cấp huyện là một bộ phân cấu thành của NSNN, là cấp ngân sách thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NSNN. Việc tổ chức quản lý thu, chi ngân sách cấp huyện có hiệu quả sẽ đóng góp một phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, xã hội của địa phương.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Hướng dẫn: TS. Phạm Thị Ngọc Vân
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Số trang: 101
  • Kiểu File: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại Học Thái Nguyên 2020
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...yen-tai-kho-bac-nha-nuoc-phu-binh-218708.html
  https://drive.google.com/uc?id=1lFb8diseJ5C4A7dexqUxx13sxnusJ6Zo
   

Share This Page