Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Suất Cho Máy Phát Phân Tán Trong Hệ Microgrid

Discussion in 'Chuyên Ngành Điện-Điện Tử' started by nhandanglv123, Feb 4, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Công Suất Cho Máy Phát Phân Tán Trong Hệ Microgrid
  Có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực kỹ thuật về microgrid (vi lưới). Nói chung, những nhà nghiên cứu phân thành 2 nhóm: nhóm nghiên cứu về thông tin và nhóm nghiên cứu về kỹ thuật. Nhóm thứ nhất chủ yếu liệt kê các lợi ích của công nghệ vi lưới trên các vấn đề về hệ thống, môi trường nói chung và cả về mặt kinh tế. Họ cũng có thể liệt kê về các chi tiết kỹ thuật nhưng hầu hết chỉ ở dạng chữ mà không có các phương trình, công thức và các kết quả mô phỏng đi kèm. Những nghiên cứu này thường thấy trong các tạp chí về công nghệ hay trong các sách không chuyên về kỹ thuật. Mặt khác, các nhà nghiên cứu về kỹ thuật luôn luôn đánh giá các giả thuyết và các phương trình đặt ra bằng các kết quả từ thực nghiệm cũng như từ mô phỏng. Một trong những tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực này là Robert H. Lasseter. Tiến sĩ Robert đã viết nhiều tài liệu kỹ thuật về vấn đề điều khiển và vận hành microgrid. Hầu hết các nội dung trong tài liệu của ông tập trung vào việc tự vận hành của microgrid. Trên cơ sở một nhóm nghiên cứu, có thể thấy rằng hiệp hội các giải pháp công nghệ đáng tin cậy về điện (CERTS) là nhóm có sự quan tâm lớn nhất trong lĩnh vực này.
  • Luận văn thạc sĩ điện - điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Võ Ngọc Điều
  • Tác giả: Đinh Quang Tú
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2016
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=110555
  https://drive.google.com/uc?id=1AlCszgdCQZYnift_dIjeoILvRf9AQw1r
   

Share This Page