Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Của Chính Quyền Tỉnh Phongsaly Đối Với Nguồn Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA)

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 29, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-11-29_17-27-56.png
  Phongsaly là m ột trong những tỉnh nghèo, là tỉnh miền núi nằm ở cực Bắc của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào. Tỉnh gồm có 23 dân tộc anh em sinh sống tại 540 bản, thuộc 7 huyện trong đó 4 huyện có đường biên giới với Việt Nam và 2 huyện có biên giới với Trung Quốc. Tổng diện tích 16,270 km 2 với tổng số 172.286 dân.
  Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản cho vay với những điều kiện ưu đãi hoặc hỗn họp các khoản trên của các cơ quan tài chính hoặc các tổ chức quốc tế, các nhà nước và các tổ chức phi chính phủ nhằm hỗ trợ cho sự phát triển và thịnh vượng của các nước đang và chậm phát triển (không tính đến các khoản viện trợ cho mục đích quân sự thuần túy).
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền
  • Tác giả: Sisavai Chantaphome
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF-OCR
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2012
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/7396
  https://drive.google.com/file/d/1h6dQ6BNhTRtioW8LNLTVxgaWVgzIE28V
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page