Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tại Hòa Lạc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jun 18, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tại Hòa Lạc
  Hệ thống hóa những lý luận cơ bản liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý để nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc một cách trung thực, khách quan. Rút ra những kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót cần khắc phục. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính thiết thực nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê
  • Tác giả: Mai Hoàng Dũng
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74451
  https://drive.google.com/uc?id=1XEpN8QUiClCygMJPvC31tIa6ZYmXGu22
   

Share This Page