Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Di Tích Quốc Gia Đặc Biệt Quần Thể Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa' started by quanh.bv, Aug 11, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-11_0-26-10.png
  1. Luận án lựa chọn lý thuyết hệ thống và các bên liên quan để vận dụng, xây dựng nội dung quản lý Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn của chủ thể quản lý gián tiếp (6 nội dung) và chủ thể quản lý trực tiếp (6 nội dung).
  2. Nêu sự khác nhau giữa quản lý di tích quốc gia đặc biệt và các di tích thuộc phân cấp khác ở Việt Nam. Phân tích vai trò quản lý nhà nước đối với di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn.
  3. Khảo sát, phân tích hoạt động quản lý Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn của chủ thể quản lý gián tiếp và chủ thể quản lý trực tiếp. Dẫn nguồn tư liệu, văn bản quản lý và số liệu thống kê để làm minh chứng cho kết quả hoạt động quản lý Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn.
  • Luận án tiến sĩ văn hóa
  • Chuyên ngành Quản lý văn hóa
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Trịnh Thị Minh Đức PGS.TS Nguyễn Thị Huệ
  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường
  • Số trang: 242
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=41016
  https://drive.google.com/file/d/1frcJjJS3dFSLhneCOoSAelCGqt5SRIiW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 9, 2023

Share This Page