Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Dịch Vụ Bưu Điện Trên Địa Bàn Tỉnh Tuyên Quang

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 11, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-6-11_3-53-14.png
  Quản lý dịch vụ bưu điện là một yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của ngành bưu điện, vì vậy việc quản lý dịch vụ bưu điện là mối quan tâm lớn, là mục tiêu phấn đấu của ngành. Muốn nâng cao việc quản lý dịch vụ bưu điện cần phải luôn luôn tìm hiểu nghiên cứu nhiều lĩnh vực để tìm ra những điểm yếu, những điểm bất hợp lý trong khâu tổ chức sản xuất và quản lý. Từ đó tìm ra biện pháp cải tiến để tổ chức và quản lý sản xuất được khoa học hơn, hiệu quả hơn phù hợp với tình hình tại mỗi thời điểm của đơn vị mình. Cùng với tiến trình đổi mới đất nước, các dịch vụ mà các bưu điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cung cấp như: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông trên địa bàn đã, đang không ngừng phát triển, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Lan
  • Tác giả: Lê Thành Trung
  • Số trang: 101
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2021
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/14143
  https://drive.google.com/file/d/15WR4dxH_0zCbRj_R746pqd-H7UpKpbTR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page