Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hạ Tầng Kỹ Thuật Khu Đô Thị Him Lam Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Jun 23, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-6-23_0-24-11.png
  Trong những năm vừa qua, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh trên toàn quốc. Hệ thống đô thị phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội của đô thị và quốc gia. Các đô thị Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch kinh tế, cơ cấu lao động ở mỗi địa phương, mỗi vùng và cả nước. Rất nhiều các khu đô thị mới được hình thành từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư đô thị, tạo lập một nền tảng phát triển đô thị bền vững.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Anh
  • Tác giả: Vũ Quang Tuấn
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2020
  Link Download
  http://thuvienso.hau.edu.vn:8888/dspace/handle/hau/8691
  https://drive.google.com/file/d/1yir15kDLdEL-rU_5df3IAR6bfsgSKwwG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page