Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Hệ Thống Không Gian Xanh Các Đô Thị Du Lịch Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Và Duyên Hải Đông Bắc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Jan 9, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản Lý Hệ Thống Không Gian Xanh Các Đô Thị Du Lịch Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Và Duyên Hải Đông Bắc Việt Nam, Lấy Đô Thị Ninh Bình Làm Ví Dụ
  a) Đề xuất được định nghĩa về hệ thống về không gian xanh, góp phần hoàn thiện định nghĩa về không gian xanh tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng.
  b) Đề xuất phân loại hệ thống không gian xanh một cách hệ thống, góp phần hoàn thiện các phân loại không gian xanh được nêu trong Luật Đất đai, Luật Quy hoạch Đô thị, Luật Bảo vệ và phát triển rừng (2004) và Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.
  c) Làm rõ phân cấp quản lý nhà nước về hệ thống không gian xanh và các lĩnh vực quản lý nhà nước về không gian xanh mà Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2015), Luật Quy hoạch Đô thị (2009); Luật Bảo vệ và phát triển rừng (2014) và Luật Di sản văn hóa (sửa đổi 2009) chưa quy định.
  • Luận án tiến sĩ Quản lý Đô thị
  • Chuyên ngành Quản lý Đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Trọng Hanh
  • Tác giả: Lương Tiến Dũng
  • Số trang: 200
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=30063
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page