Luận Văn Tốt Nghiệp Quản Lý Hồ Sơ Công Việc Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 8, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-8_10-30-3.png
  Quản Lý Hồ Sơ Công Việc Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội
  Công tác văn thư, lưu trữ có chức năng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức. Cơ quan, tổ chức có hoạt động hiệu quả hay không phần lớn phục thuộc vào công tác văn thư, lưu trữ. Trong công tác văn thư, lưu trữ có nhiều quy trình nghiệp vụ từ soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; quản lý sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thu thập tài liệu vào lưu trữ; xác địch giá trị tài liệu; chỉnh lý tài liệu; bảo quản tài liệu và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu. Ngoài ra, trong công tác văn thư, lưu trữ có quy trình quản lý hồ sơ mà đặc biêt hơn là quy trình, nghiệp vụ quản lý hồ sơ công việc.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Việt Hà
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Liên
  • Số trang: 69
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2770
  https://nitro.download/view/FC085292E4EC150
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page