Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Cho Vay Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Thương Tín Trên Địa Bàn Nghệ An

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 11, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-6-11_4-14-14.png
  Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại thì hoạt động cho vay có vai trò hết sức quan trọng. Đây là hoạt động chủ yếu của các ngân hàng thương mại, quyết định tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng, cũng như việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia (Nguyễn Tuyết Anh, 2020). Thông qua hoạt động cho vay, NHTM đã giúp cho quá trình sản suất kinh doanh của các doanh nghiệp được liên tục và ổn định, góp phần vào sự ổn định của nền kinh tế. Không chỉ có thế hoạt động cho vay còn nâng cao mức sống các tầng lớp dân cư và cả cộng đồng. Chính vì thế mà hoạt động cho vay của ngân hàng có mối quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế tại khu vực ngân hàng phục vụ, bởi vì cho vay thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, tạo ra sức sống cho nền kinh tế.”
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Cao Tuấn Khanh
  • Tác giả: Võ Thanh Hải
  • Số trang: 120
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2021
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/12886
  https://drive.google.com/file/d/1I61Q1Wdl-SZUAswZJU8Zzb11OrwC3Pt2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page