Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Lấy Ý Kiến Phản Hồi Của Sinh Viên Về Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Lấy Ý Kiến Phản Hồi Của Sinh Viên Về Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng Tại Học Viện An Ninh Nhân Dân
  Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên là một mặt công tác quan trọng thuộc hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, góp phần thúc đẩy, tạo cơ sở cho chất lượng giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học cũng như Học viện An ninh nhân dân được nâng cao. Thông qua hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, các chủ thể quản lý trong Học viện sẽ có căn cứ thực tiễn về tình trạng hoạt động giảng dạy cũng như các hoạt động khác có liên quan, từ đó có các biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm đưa hoạt động giảng dạy vào nề nếp, khắc phục các tồn tại, hạn chế và đề ra các kế hoạch cải tiến hướng tới đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân. Vì vậy, quản lý hiệu quả hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên vừa là mục tiêu, đồng thời vừa là yêu cầu, nhiệm vụ đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học nói chung và Học viện An ninh nhân dân nói riêng.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nghiêm Thị Đương
  • Tác giả: Hoàng Trung Hiếu
  • Số trang: 142
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99280
  https://drive.google.com/uc?id=1LuoHfpV6eKAUnvh9xzqTORxgOtyHhVM3
   

Share This Page