Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý, Khai Thác Nguồn Lợi Biển Đảo Của Triều Nguyễn Giai Đoạn 1802-1884

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử Việt Nam' started by admin, Feb 9, 2023.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-9_9-49-24.png
  Nội dung nghiên cứu của đề tài lài: mô tả và phân tích hoạt động xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước Nguyễn (ở Trung ương và địa phƣơng) trong quản lý, khai thác nguồn lợi biển đảo và đảm bảo an toàn khai thác. mô tả và phân tích chính sách, biện pháp, hoạt động quản lý, khai thác nguồn lợi giao thương biển (giao thông, hải vận, hải thương). Mô tả, phân tích chính sách, biện pháp, hoạt động quản lý, khai thác nguồn lợi tài nguyên biển đảo. Đánh giá các hoạt động quản lý, khai thác nguồn lợi biển đảo của triều Nguyễn ở thế kỷ XIX (1802-1884) và những bài học kinh nghiệm từ quản lý, khai thác nguồn lợi này của triều Nguyễn.
  • Luận án tiến sĩ lịch sử
  • Chuyên ngành lịch sử Việt Nam
  • Tác giả: Đinh Thị Hải Đường
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Văn Quân
  • 261 Trang
  • File PDF-TRUE
  • ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/138126
  https://drive.google.com/file/d/1ha3kjOAHgKK7gzq9EQ6aJLFwHETFmeIU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page