Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Không Gian, Kiến Trúc, Cảnh Quan Các Tuyến Phố Chính Khu Vực Nội Đô Lịch Sử Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Jan 10, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản Lý Không Gian, Kiến Trúc, Cảnh Quan Các Tuyến Phố Chính Khu Vực Nội Đô Lịch Sử Thành Phố Hà Nội (Lấy Địa Bàn Quận Ba Đình Làm Ví Dụ Nghiên Cứu)
  Đề xuất nguyên tắc cũng như xây dựng bộ tiêu chí quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính tại khu vực Nội đô lịch sử Hà Nội và áp dụng trong điều kiện cụ thể của quận Ba Đình: tác giả đề xuất 7 nguyên tắc và 11 bộ tiêu chí để xác định cụ thể công tác quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính. Từ đó xây dựng các nhóm giải pháp quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử Hà Nội theo định hướng xây dựng Thủ đô Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Bền vững.
  • Luận án tiến sĩ Quản lý đô thị
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. KTS. Lê Quân, TS. KTS. Đào Ngọc Nghiêm
  • Tác giả: Trần Thọ Hiển
  • Số trang: 190
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=29263
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page