Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Không Gian, Kiến Trúc, Cảnh Quan Thành Phố Bắc Giang Hướng Tới Đô Thị Xanh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Jan 12, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và từng bước xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan thành phố Bắc Giang hướng tới Đô thị xanh, luận án đã đề xuất 03 đóng góp mới như sau:
  - Một là: Luận án nhận diện được các vấn đề về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan ở thành phố Bắc Giang; trên cơ sở đó đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan theo hướng Đô thị xanh; đồng thời cũng đã làm rõ khái niệm về Đô thị xanh và hướng tới Đô thị xanh.
  - Hai là: Để xây dựng thành phố Bắc Giang hướng tới đô thị xanh đến năm 2035, luận án tập trung vào 3 nhóm tiêu chí gồm 16 chỉ số chính như sau: (1) Tiêu chí xanh hóa cảnh quan: Quy mô không gian xanh hợp lý; đánh giá việc đầu tư phát triển hệ thống không gian xanh theo quy hoạch được duyệt; khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống không gian xanh.
  • Luận án tiến sĩ kiến trúc
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS. Lương Tú Quyên, TS. KTS. Nguyễn Thị Lan Phương
  • Tác giả: Đào Công Hùng
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=34470
  https://drive.google.com/uc?id=1VG2GcsGbW8fnvIa4B1fe5DXqBV2Fh59q
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page