Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Kiến Trúc, Cảnh Quan Không Gian Công Cộng Khu Nội Đô Lịch Sử Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng' started by quanh.bv, Nov 15, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  1. Luận án đề xuất bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội gồm 7 nhóm tiêu chí: 1) Bố cục tổng thể; 2) Kiến trúc không gian công cộng; 3) Cảnh quan không gian công cộng; 4) Sử dụng đất; 5) Khu vực cần bảo tồn; 6) Hạ tầng kĩ thuật & Tiện ích đô thị; 7) Hoạt động & phương tiện giao thông.
  2. Nhận diện giá trị kiến trúc, cảnh quan của không gian công cộng khu nội đô lịch sử gồm giá trị về: Cấp độ không gian công cộng; Vị trí không gian công cộng; Chất lượng kiến trúc, cảnh quan; Sức hút người sử dụng và Xếp hạng kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử theo các tiêu chí đã nhận diện để quản lý.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Tố Lăng
  • Tác giả: Nguyễn Liên Hương
  • Số trang: 199
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=35188
  https://drive.google.com/uc?id=15-k4in_PI_n17Wd2QcAbEatBz_d4LeIJ
   

Share This Page