Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kiến Trúc Cảnh Quan Nhà Máy Xi Măng Mỹ Đức - Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Aug 7, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-7_17-22-16.png
  Theo đường lối phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm đưa nước ta thành một nước công nghiệp vào năm 2020, trong bản “ Quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi măng giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030” đã chỉ rõ nhu cầu xi măng của Việt Nam tới năm 2011 là 54-55 triệu tấn/năm và tới năm 2015, 2020, 2030 tương ứng là 75-76; 93-95; và 113-115 triệu tấn xi măng/năm. Vì vậy, việc phát triển thêm nhiều nhà máy xi măng là điều tất yếu.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. KTS Trần Như Thạch
  • Tác giả: Phạm Đoàn Bách
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2014
  Link Download
  http://thuvienso.hau.edu.vn:8888/dspace/handle/hau/446
  https://drive.google.com/file/d/1XpxRwwbGUQs9dSHqpQ7fJXC34S2FZtHf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page