Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Doanh Dược Phẩm Trên Địa Bàn Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, May 21, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và của toàn xã hội, là một trong những điều kiện cơ bản để con người sống hạnh phúc, là mục tiêu và là nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội. Đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tại Đại hội Đảng lần thứ X Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 2006 đã nêu rõ quan điểm của Đảng về công tác Y tế “ Bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân là một vấn đề quan trọng gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, với hạnh phúc của nhân dân. Đó là mối quan tâm hàng đầu, là trách nghiệm cao quý của Đảng và Nhà nước ta, trước hết là của ngành Y tế”.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Đàm Gia Mạnh
  • Tác giả: Mai Hải Anh
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2018
  Link Download
  http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-detailbib-id-46059.html
   

Share This Page