Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Apr 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong những năm qua cùng với quá trình đổi mới quản lý kinh tế quản lý NSNN đã có những đổi mới nhằm phù hợp hơn với nền kinh tế đang chủ động hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Việc phân cấp quản lý NSNN ngày càng hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho chính quyền địa phương phát huy mạnh mẽ tính năng động sáng tạo quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của các cấp của chính quyền địa phương trong quản lý ngân sách trên địa bàn
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Lan Anh
  • Tác giả: Hoàng Ngọc Thái
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...c-o-huyen-luc-ngan-tinh-bac-giang-146168.html
  https://drive.google.com/uc?id=1Ey1loifgn3ejMeuwiEpiTjOiOQcnPXNX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page