Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Nguồn Cung Cấp Nước Cho Các Đô Thị Và Khu Công Nghiệp Tỉnh Phú Yên Ứng Phó Với Biến Đổi Khí

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Jul 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản Lý Nguồn Cung Cấp Nước Cho Các Đô Thị Và Khu Công Nghiệp Tỉnh Phú Yên Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu
  - Luận án đã phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn cung cấp nước; thực trạng các mô hình quản lý nguồn cung cấp nước; các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn cung cấp nước làm cơ sở đề xuất mô hình và các giải pháp quản lý nguồn cung cấp nước cho các ĐT và KCN tỉnh Phú Yên ứng phó với biến đổi khí hậu.
  - Luận án đã hệ thống hoá cơ sở lý luận, làm rõ một số vấn đề lý luận và các nguyên tắc, nội dung, vai trò QLNN trong hoạt động quản lý nguồn cung cấp nước cho các ĐT và KCN tỉnh Phú Yên.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung, PGS.TS. Trần Thanh Sơn
  • Tác giả: Vũ Bình Sơn
  • Số trang: 180
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=37708
  https://drive.google.com/uc?id=15i5Ch-t7NfngWdCLbL5LxjN1NQ5flIZ5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page