Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nguồn Lực Tài Chính Cho Phát Triển Lĩnh Vực Lưu Trữ Nhà Nước

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Dec 4, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, tài liệu lưu trữ không những có ý nghĩa lớn lao trong các hoạt động thực tiễn của các thế hệ hiện tại mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với các thế hệ tương lai. Ở Việt Nam, tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin có giá trị trong quá khứ của lịch sử dân tộc Việt Nam, tài liệu lưu trữ đã và đang có những đóng góp thiết thực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và ngày nay, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Luật Lưu trữ ra đời càng khẳng định: Tài liệu lưu trữ quốc gia là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vai trò quan trọng đó của tài liệu lưu trữ được thể hiện trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Xuân Sang
  • Tác giả: Lê Thị Liên Hương
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện khoa học xã hội 2018
  Link Download
  http://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17087
   

Share This Page