Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hợp Tác Xã Của Ủy Ban Nhân Dân Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Sep 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-9-14_23-44-17.png
  Phát triển kinh tế tập thể nói chung và HTX nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đường lối xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập kinh tế ở nước ta. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định: Khuyến khích phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức, liên kết hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ góp phần hình thành chuỗi giá trị sản phẩm từ chế biến đến tiêu thụ; bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Phan Ánh Hè
  • Tác giả: Nguyễn Lý Nhả Ngọc
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1dCoqGUefaGb8gNdGOB1as_yQhMosoSxb
   

Share This Page