Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Đối Với Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Sep 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-9-14_23-26-2.png
  Trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đã có sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, của nhân dân ta trong các cuộc khởi nghĩa, đấu tranh cách mạng giành chính quyền do chế độ thực dân nửa phong kiến thống trị, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc vĩ đại sau năm 1975. Vì vậy, việc chăm lo đời sống cho những người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đã được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Đinh Thị Minh Tuyết
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hiên
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2020
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1hw-qKHpr7Qk3BiisOqhkw8VF21jrqoc2
   

Share This Page